IZRADA FOTOREALISTIČNOG 3D MODELA OBJEKTA

Koristeći moderne tehnologije vršimo snimanje i izradu fotorelističnih 3D modela objekata.

 

Primjenjuje se za detaljno evidentiranje postojećeg stanja građevina , terena, arheoloških lokaliteta, kamenoloma, umjetnina i detalja sakralnih i drugih spomenika kulturne baštine, i slično.

 

Slobodno nas kontaktirajte i obrazložite Vaš slučaj. Konzultacije i savjeti ne koštaju.

 

Obratite se našim stručnjacima.   Kako do nas>