GEODETSKI SNIMAK

Izrađuje ovlašteni inženjer geodezije na zahtjev stranke a u slijedeće moguće svrhe:

- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa (ABCD snimak koji se prilaže u postupku ishodovanja sudske presude za pravo vlasništva)

 

-Geodetski snimak stvarnog stanja nekretnine u svrhu kupoprodaje

- Ishodovanje Rješenja o utvrđenju građevinske čestice (sastavni dokument u vidu grafičkog prikaza prijedloga parcelacije izgrađenog građevinskog zemljišta)

- Snimak u svrhu utvrđenja stvarnih međa katastarske čestice, čiji sastavni dio može biti i izvješće o utvrđenju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima

 

Slobodno nas kontaktirajte i obrazložite Vaš slučaj. Konzultacije i savjeti ne koštaju.

Obratite se našim stručnjacima.   Kako do nas>